სიახლეები

2021წლის ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნები კანონდარღვევით ჩატარდა და გაყალბდა

2021წლის ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნები კანონდარღვევით ჩატარდა და გაყალბდა

2021წლის ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნები კანონდარღვევით ჩატარდა და გაყალბდ

დავით ასათიანმა ბოროტად გამოიყენა საკუთარი უფლებამოსილება და არჩევნები გააყალბა რის შედეგადაც თავისი გუნდი მოიყვანა ასოციაციაშისხვადასხვა თანამდებობებზე.

უკვე დაანონსებულია სარჩელები ასოციაციის არჩევნების ბათილად ცნობასთან დაკავშირებით