სიახლეები

ჰაიდელბერგ ცემენტის ქარხანასთან ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილის დაცვის ქვეშ მყოფის დავა წარმატებით დასრულდა

ჰაიდელბერგ ცემენტის ქარხანასთან ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილის დაცვის ქვეშ მყოფის დავა წარმატებით დასრულდა

ჰაიდელბერგ ცემენტის ქარხანასთან ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილის დაცვის ქვეშ მყოფის დ.კაპანაძის  დავა წარმატებით დასრულდა

დავით კ. მუშაობდა ცემენტის ქარხანაში 15 წელი 

იხილეთ საქმე  2/522-20 ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილის დავის არსის მოკლე მიმოხილვა პირველ პირში დაწერილი:-

მოგახსენებთ რომ 2004-2005 წლიდან ვმუშაობ შპს  ჰაიდელბერგ ცემენტ ჯორჯიაში  ელექტროშემკეთებლის პოზიციაზე, ჩემს სამუშაო ადგილზე სადაც მე ვმუშაობდი მუდმივად იყო ცემენტის მტვერი დიდი ოდენობით, რის გამოც დღეს პრობლემა მაქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით.

სამსახურში მუშაობის დაწყების წინ მე სრულიად ჯანმრთელი ვიყავი, რაც დასტურდება ჩემს მიერ წარდგენილ ჯანმრთელობის ფორმა 100 რასაც სამწუხაროდ მოპასუხე კომპანიის წარმომადგენლები დღემდე  არ მაძლევენ.

ზემოხსენებულ კომპანიაში მუშაობის პერიოდში ვიღებდი ანაზღაურების სახით,საათობრივად 4ლარს და 18 თეთრს,  ხელზე 911.24ლარს,რიგ შემთხვევებში 794 ლარს რაც დასტურდება  ბანკის ამონაწერით.

დროთა განმავლობაში ჯანმრთელობასთან დაკასირებით შემექნა პრობლემები,ვინაიდან სადაც ვმუშაობდი,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიაში  სულ ცემენტის მტვერი იყო, რის შედეგადაც განმივითარდა ფილტვების ქრონიკული გამწვავებული ფორმით ბრონქული ასთმა, შერეული ფორმით, რაც  გამოიხატება  სუნთქვის უკმარისობაში, რაც  დასტურდება 2018წლის და 2019 წლის ფორმა 100ით. ზემოხსენებული დაავადება სამდიცინო ტერმინოლოგიით წარმოადგენს  პროფესიულ დაავადებას, რაც გამოწვეულია ამავე დამსაქმებლის ბრალეულობით. ამის გამო მე გავხდი შეზღუდული  შესაძლებლობის მქონე პირი, მე-2 ჯგუფის ინვალიდი  რის გამოც მესაჭიროება მე მუდმივი მკურნალობა და ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ ყოფნა, ზემოხსენებული დაავადება არიკურნება, ამის გამო მე შემეზღუდა შრომისნუარონობა გარკვეული %ით რაც დასტურდება კომისიის მიერ გაცემული ცნობით.

ბრონქული ასთმა განპირობებულია ასევე ჩემს მიერ ჩემი სამსახურის შესრულებით, ჩემს კმაყოფაზე ამჟამად იმყოფებიან ჩემი (მცირე წლოვანი შვილები 2შვილი მყავს) ცოლი და მშობელი დედა, მათ ჩემი ხელფასის  გარდა შემოსავლის სხვა  წყარო არ გააჩნდათ,ამ დაავადების გამო რომელიც საწარმოო ტრამვას პროფესიული ნიშნით მიეკუთვნება, რის შდეგედაც მე  ფაქტიურად ინვალიდი გავხდი,მე და ჩემს  ოჯახს საარსებო წყარო მოგვესპო

ზოგად მახასიათებს საერთო სისუსტე,მალე  ვიღლები,მახველებს ხშირად   და ჟანგბადის  ნაკლებობა მამქვს ძალიან ხშირად რაც საშინელს გაუსაძლის მდგომარეობაში მამყოფებს,ს იცოცხლის ხალისი მაქვს დაკარგული, ელემენტარულად ჰაერი ჟანგბადი  არ მყოფნის. იხ სამედიცინო ფორმა 100 შ.პ.ს. ლინიკის მიერ გაცემული.

კასპის ცემენტის ქარხანაში ახლანდელი ჰაიდენბერგ ცემენტში 15წელი ვმუშაობდი,დღეისთვის მე მწვავე სუნთქვის უკმარისობა მაქვს,  მე ჰაერი არ მყოფნის ხოლმე....როგორც კი რამეს კეთება იწყებ თავბრუ მეხვევა გავხდი ინვალიდი ..

მივმართე მოპასუხე ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას სარჩოს დაკისრების თაობაზე თუმცა უშედეგოდ, რის გამოც იძულებული გავხდი  სასამართლოსათვის მომემართა.

დღეისთვის ზოგჯერ გონება მეთიშება სუნთვის უკმარისობის გამო  რის გამოც მუდმივ დისკომფორტს განვიცდი.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, გულისხმიერად ჩემი ჯანმრთელობის  მდგომარეობა,მიზეზი რის გამოც ინვალიდი გავხდი, სამსახური,  რის გამოს მე ფაქტირად დავინვალიდდი და გავნადგურდი დ ამიიღოს შესაბამისი ზომა სარჩოს დაკისრებით.

ზემოხსენებული მზიეზებიდან გამომდინარე

დავაყენეთ მოთხოვნები

ჰაიდელბერგს დაეკისროს კომპენსაციის სახით 1000 000ლარი მილიონი ლარი

ასევე სარჩოს გადახდა ყოველთვე საპენსიო ასაკის მიღწევამდე 1000ლარის ოდენობით.

ზემოხსენებული დავა მორიგებით დასრულდა  სადაც ჰაიდელბერგმა თავის ყოფილ თანამშრომელს მოაწერინა ხელი გაუთქმელობაზე 

რომლის თანახმადაც იღებს საპენსიო ასაკამდე დ.კ ყოველთვე სარჩოს (ხელფასს)800-დან 1000ლარამდე ასევე  საკამოდ დიდი ერთჯერადი კომპენსაციაც მიიღო 

რაც ყველაფერი წლების დაანგარიშებით ჯამში 300 000მდე ლარს შეადგენს ზემოხენებულ საქმეზე

სწორი ძლეირი არგუმენტირებული დასაბუთებები ქონდა ადვოკატ ლაშა ჯანიბეგაშვილს, რაც გახდა მიზეზი დავა აღა გაგრძელდა ზემდგომ ინსტანციებშიდა მორიგებით დიპლომატიურად დასრულდა.

#ადვოკატმა #მულტიმილიარდიან კომპანიასთან დავა წარმატებით დაასრულა