სიახლეები

მარიამ ჭყონიამ და ადვოკატმა ლაშა ჯანიბეგაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი 2 უკვე მე2დ დაამარცხეს

მარიამ ჭყონიამ და ადვოკატმა ლაშა ჯანიბეგაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი 2 უკვე მე2დ დაამარცხეს

მარიამ ჭყონიამ და ადვოკატმა ლაშა ჯანიბეგაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი 2 უკვე მე2დ დაამარცხეს

ტელეკომპანია რუსთავი 2 დამტკიცდა რომარიან მწვალებელი ცილისმწამებლებიდა პროვოკატორები მათწააგეს დავა ცნობილადვოკატ ლაშა ჯანიბეგაშვილთან.

სადავო ჟურნალისტური პროდუქტი „დადანაშაულებული ადვოკატი – ლაშა ჯანიბეგაშვილს ფსიქოლოგიურ ძალადობაში, სექსუალურ შევიწროებასა და ადევნებაში ადანაშაულებენ” ტელეკომპანიის ეთერში, გადაცემა კურიერში, 2021 წლის 05 იანვარს გავიდა.

13 თებერვალი 2021 წელი

საქმე N – 452

საბჭოს თავმჯდომარე: კამილა მამედოვა

საბჭოს წევრები: ზვიად ქორიძე, ნინა ხელაძე, ნანა ბიგანიშვილი, გულო კოხოძე, ირმა ზოიძე.
ურნალისტური ეთიკის ქარტიის გადაწყვეტილება საფარის შეკვეთილ რუსთავის2ის ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილის წინაარმდეგ გავრცელებულ ცილისწამებლურ სიუჟეტზე

აღწერილობითი ნაწილი

 

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით მომართა ლაშა ჯანიბეგაშვილმა, რომელიც მიიჩნევდა, რომ ტელეკომპანია „რუსთავი 2”-ის ეთერში, 2021 წლის 5 იანვარს, 21:00 საათის საინფორმაციო გამოშვებაში გასულ სიუჟეტში დაირღვა ქარტიის 1-ლი, მე-3, მე-5, მე-7, მე-10 და მე-11 პრინციპი. სიუჟეტი ეხებოდა მოქალაქის ბრალდებას ადვოკატ ლაშა ჯანიბეგაშვილის მიმართ, რომ იგი ფსიქოლოგიურად ძალადობდა და სექსუალურად ავიწროებდა ამ მოქალაქეს. მოპასუხე ჟურნალისტებად განისაზღვრნენ გადაცემის წამყვანი ნათია ლაზაშვილი და სიუჟეტის ავტორი ლუკა ხაჩიძე.

საქმის განხილვის თავისებურებები

საბჭომ გადაწყვეტილება მიიღო ონლაინ სხდომაზე, რომელიც ორგანიზებული იყო აპლიკაცია Zoom-ის მეშვეობით, თანახმად ქარტიის წესდებისა: „საბჭოს წევრებს  საკუთარი პოზიცია განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით შეუძლიათ გამოხატონ/საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობა მიიღონ დისტანციური ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენებით [სოციალური ქსელი, ელექტრონული ფოსტა, ონლაინ  ვიდეო და აუდიო ზარები]“.

საქმის განხილვაში მონაწილეობდნენ როგორც განმცხადებელი, ისე მოპასუხის წარმომადგენელი.

 

სამოტივაციო ნაწილი

 

ქარტიის პირველი პრინციპის თანახმად:  „ჟურნალისტმა პატივი უნდა სცეს სიმართლეს და საზოგადოების უფლებას – მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია“.

ქარტიის საბჭო ქარტიის პირველ პრინციპთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს წამყვანის, ნათია ლაზაშვილის ფრაზას: „ფსიქოლოგიური ძალადობა, სექსუალური შევიწროება და ადევნება, ეს არის ის, რაც კლიენტმა ადვოკატისგან იურიდიული დახმარების სანაცვლოდ მიიღო. ვინ არის მამაკაცი, რომელიც ახალგაზრდა ქალს ჯერ ავიწროებდა და შემდეგ კი მისი დისკრედიტაციით იყო დაკავებული“ .

აღნიშნული ფრაზით წამყვანი მტკიცებით ფორმაში აწვდის აუდიტორიას ინფორმაციას, რომ ადვოკატ ლაშა ჯანიბეგაშვილის მხრიდან ფსიქოლოგიური ძალადობა, სექსუალური შევიწროება და ადევნება დადასტურებული ფაქტია. მეორე მხრივ, ამ  ბრალდებებზე არ მიმდინარეობდა გამოძიება  ჟურნალისტმა არ სცა პატივი საზოგადოების უფლებას, მიეღო ზუსტი ინფორმაცია, როცა შესაბამისი წესით დაუდასტურებლი ამბავი მიაწოდა მაყურებელს,  როგორც ფაქტი.

 

ასევე, სადავო სიუჟეტში ჟურნალისტი ლუკა ხაჩიძე აცხადებს, რომ: „ახლა ადვოკატის მიმართ შემაკავებელი ორდერია გამოცემული“. განმცხადებელი აპელირებდა, რომ გადაცემის ეთერში გასვლის მომენტისათვის [2021 წლის 05 იანვრისათვის] შემაკავებელ ორდერს ვადა ჰქონდა გასული [ვადა გაუვიდა 2021 წლის 02 იანვარს]  და, შესაბამისად, ჟურნალისტმა გაავრცელა არასწორი ინფორმაცია. საბჭოს შეფასებით, ეს გარემოება არ ეწინააღმდეგება ქარტიის პირველ პრინციპს. ფაქტია, რომ შემაკავებელი ორდერი ლაშა ჯანიბეგაშვილის მიმართ გამოცემული იყო. ისიც ფაქტია, რომ ორდერის გამცემმა პირმა ასეთი ტიპის დოკუმენტის გამოცემა აუცილებელად და მიზანშეწონილად მიიჩნია. ეს ორდერი გაუქმდა არა მისი უსაფუძვლობის, არამედ ვადის გასვლის გამო. მეტიც, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2020 წლის 30 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, ლაშა ჯანიბეგაშვილის საჩივარი შემაკავებელი ორდერის გაუქმების თაობაზე არ დაკმაყოფილდა.

შესაბამისად, ჟურნალისტის მიზანი იყო მაყურებლისათვის ეცნობებინა, რომ შესაბამისმა სახელმწიფო ორგანომ გასცა შემაკავებელი ორდერი ლაშა ჯანიბეგაშვილის მიმართ, ის, რომ ჟურნალისტმა 5 იანვარს ისაუბრა უკვე ვადაგასულ ორდერზე, არსებითად არ არის არასწორი ინფორმაცია, რომელიც შეცდომაში შეიყვანდა მაყურებელს.

ქარტიის მე-3 პრინციპი: ჟურნალისტმა უნდა გადასცეს ინფორმაცია მხოლოდ იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რომელთა წყარო დადასტურებულია“. დადასტურებულია, რომ  ჟურნალისტს ზოგადად წყარო ჰყავდა, კერძოდ მოქალაქე, რომელიც ადვოკატს ბრალს სდებდა ფსიქოლოგიურ ძალადობაში, სექსუალურ შევიწროებასა და ადევნებაში. შესაბამისად მე-3 პრინციპი დარღვეული არ არის. ჟურნალისტმა ერთი მხარის ბრალდება, რომ დადასტურებული ფაქტის სახით მიაწოდა მაყურებელს, ამით დაარღვია ქარტიის 1-ლი და არა მე-3 პრინციპი.

მე-5 პრინციპი: მედია ვალდებულია, შეასწოროს გამოქვეყნებული არსებითად არაზუსტი ინფორმაცია, რომელსაც შეცდომაში შეჰყავს საზოგადოება.“  განსახილველ შემთხვევაში მე-5 პრინციპი დაირღვა, ვინაიდან საბჭო დარწმუნდა, რომ განმცხადებელს და ტელეკომპანიის წარმომადგენელს შორის შედგა კომუნიკაცია, რომლის დროსაც განმცხადებელმა მიუთითა არასწორი ინფორმაციის გავრცელების შესახებ, მაგრამ ამ შეტყობინებას მედიასაშუალების/ჟურნალისტის მხრიდან რეაგირება არ მოჰყოლია. 

ზემოხსენებულსაქმეზე  რეალობა ის იყო რომ:

ორგანიზაცია საფარმა რომლის თავჯდოამრეც ბაბუცა პატარაიააა ამავე ორგანიზაციის იურისტის შოთა ციციშვილის ნათესავი ვინმე ნ.გოდერძიშილი მიუგზავნეს ადვოკატ ლაშა ჯანიბეგაშვილს გრანტის მიღების მიზნით.ნ.გოდერძიშვილს და ლაშა  ჯანიბეგაშვილს შორის მხოლოდ 2დღიანიფეისბუქ მიმოწერა არსებობდა ლაშამ 27ივლისს პროვოკაციული საუბრის გამოდაბლოკა ქალბატონი  ნ გოდერძიშვილი  2020წლის25 27ივლისის რომელიც განმცხადებამა ნ.გოდერძიშვილმა საფარის ადვოკატ თეა თადაშვილთან ერთად დაჭრა სადაც დამალა გააკეთა ფაქტის კონსტანტაცია მიმოწერები თავისი და დატოვა მხოლოდ ლაშა ჯანიბეგაშვილის სმსები 

აიღო ყალბი ცნობა ელისო რუხაძე და შოთა ციცისვილისდახმარებით ნ.გოდერძისვილმა თავის ყოფილი თანამშრომელისგან რომელიც პროფესიით ფილსოფოს ფსიქლოგია ქეთევან მღებრისვილისგან  რაც სამედიცინო დასკვნად გაასაღა

ამრიგად დაჭრილიფალსიფიცირებული შინაარს შეცვლილი მიმოწერით და ყალბი ცნობით მათ მარტლმსაჯულება სეცდომაში შეიყვანეს და უდანაშაულო პირზე ლაშა ჯანიბეგაშვილზე გამოცემინეს 1თვიანი შემაკავებელი ორდერი. ეს ყველაფერი ტელევიზიის ჟურნალსიტებმა მტკიცებით ფორმაში გადმოსცეს რის შემდეგაც ლასა ჯანიბეგაშვილმა ჩაატარა კომპიუტერული სამხარუალის  ექსპერტიზა აღადგინა სრულიად მიმოწერები.

გამოძიებამ კი დაკითვა თვითმარქვია სპეციალისტი ქეთევან მღებრიშვილი რომელმაც აღიარა რომ: სამედიცნო დაკსვნა გააყალბებინეს ორგანზიაცია საფარმა.

საქმეში მონაწილე მოსამართლე თამარ მეშველიანს ადვოაკტმა პროკურატურაში უჩივლა უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების გამოდა მას 8წლამდე თავისუფლებსიაღკვეტა ემქურება ბრალის დადასტურების შემთხვევაში.

ასევე მოსამართლე მოსამართლე თამარ მეშველიანის მიმართ იუსტიციის საბჭოს გარიცხვის მოთხოვნით მიმართა ცნობილმა ადვოკატმა ლაშა ჯანიბეგაშვილმა.

დღეისთვის ინსპექტორს დასკვნა გადაცემული აქვს იუსტიციის საბჭოს წევრებისათვის ახლა ჯერ იუსტიციის საბჭოზეა გარიცხავს თუ არა სავარაუდო დამნაშავე მოსამართლე თამარ მეშველიან.

იხილეთ ადვოკატის საჯარო მიმართვები სასამართლოდან 

https://www.facebook.com/advocatory.ge.GE/videos/899778267608391

იხილეთ ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილის მიმართვა გენერალურ პროკურორ ირაკლიშოთაძეს და ქვეყნის პერმიერ მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს

მარიამ ჭყონიამ და ადვოკატმა ლაშა ჯანიბეგაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი 2 უკვე მე2დ დაამარცხეს

პირველ დავაში მონაწილეობდა ადვოკატ ლაშა ჯანიბეგაშვილთან ერთად ასევე ცნობილი ადვოკატი ზურაბ ვანიშვილი

 

 

ა.