სიახლეები

ცილისწამების პატივის და ღირსების შელახვისთვის 50 000ლარის გადახდა დაეკისრათ ჟურნალისტებს

ცილისწამების პატივის და ღირსების შელახვისთვის  50 000ლარის გადახდა დაეკისრათ ჟურნალისტებს

საინტერესო პრეცედენტია გაზეთ ქრონიკას ამ პრეცედენტის მიხედვით გავრცელებულ ცილისწამების გამო დაეკისრა 50 000ლარის გადახდა მოსარჩელესთვის.

ას-1332-1258-2012

აპელაციის განამრტებით

ო. კ-ის მიყენებული ზიანის მაღალ ხარისხს განაპირობებდა ის გარემოება, რომ მოსარჩელის პირადი თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების დეტალები, მისივე პროფესიიდან გამომდინარე, წარმოადგენდა საჯარო ინტერესის სფეროს, რომლის მიმართაც დიდი იყო საზოგადოების ლეგიტიმური ინტერესი, მისი პირადი თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების დეტალების მიმართ მოპასუხის ზერელე მიდგომითა და გადაუმოწმებელი, ცილისმწამებლური განცხადებების გავრცელებით ილახებოდა მოსარჩელის პატივი და ღირსება.

-----------------------------------------------------------------

რუსთავი 2 ფორმულა და იმედის წიანაღმდეგ ცილსიწამებაზე 10 მილიონი ლარის დაკისრებით მაქვს ანალოგიური სარჩელები შეტანილი რომლებიც წარმოებაშია

ვისაც აინტერესებს ბმულის სახითა ავტვირთე

ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი

https://api.my.gov.ge/api/shared/downloadfilestore?filename=e980607e-1229-446f-9010-90fef641b16b⟪=ka-ge&token=fDzqHEuNW42UJiWEesWoM37eS7U+7mRgNlmrWOUvUJNXNLqO+RpjMkGnEjYE/NfWIgrbr8YRHktuT86Ur48pDg5j/wqXQMyrLUv1rvib26n0eFDI/1YNE4vrA+D0AKagnmwkFNfGFV4QvGTDlqflvUAQ36J9JG77Tp/aCes5UxiPdVKMBk4NCT+JJsxZfEAvDrjjWotqDFsjgj52tJKNwKVgdDXEEsqr9/iv7VNTRIKbk1D/3aPscG/o5zdGJhQvqdPFeW0lzPbjwD7fNJtsPIYSySZMv55Z9xk0jzBWjM5s/yVKirIsqYT7E7RLO7kyrVJDWTkU+qHxPGnTVue2YO5ReKBDf6SLgnsPA/FnD9Ldr57k3K6WcatSQGFXsfIr/nLXvFxIEUFZNiZDim5y5T1ZnMbIKDo9+Wx9WFgvEL4axliMjnXl3NXYVVW38Yqi6KvsntF8ks1sB0kC390YRLWsQD+S+AtKbP8lSoqyLKmE+xO0Szu5Mq1SQ1k5FPqh1dhVVbfxiqJBcVlDdXsx+f97aQN2ZHDahAcdItXbku4hMYCejqDHqfJqATlUNc70VcayFDr1TtzViu4TOW2TfJ2FThXj6Q49sgJ3SLBzKyZVxrIUOvVO3MzgatRM5mlF1/08YWJ39fz4MMymDo1Fk579H9G0FVxBBIiAHqs52+xlR0Pn4OUGWvNQ4gNWBbdNYY1BCzN8SeiF3JJ+FFqR4gMDH5+M5n0DfI0yKREvGaRJPBNVgjQmI+rBDX1THzID9uy6MY4WOXLEaEqFe8mMv/i5XqSeTyHxdS4pdTCR/ruyhLzHq/uCmpr+NqBtBfTYYJNFCOeRCeeyhLzHq/uCmklWOGo8XymUPI0Co7iTchtKKXDsqxaJjGS1U6iMt5fLGCbektEDgdgRcuNautpUEUAFYadUG0l/HJ7uzxK6WKr9gWjaoUefcv5UEzR1zg0Rl/rlq3TjH0laMXmKOMldXRKMd8JuSi955pNQcHuLl+XlgQ4kRgb517SyXqIBk+AYfJmvLhdxKDJkSvyLEsbl1BwPFkkENIHN3xQiNJJedKs=&fbclid=IwAR2pxG71h2KPgPX-rmByDfYfY9rTOOJXHkm0V-42N09pxnwYk5TuUqIKeOo