სიახლეები

საკასაციო სასამართლოს მოსამართლე ნუგზარ სხრიტლაძეს ქმედებებში დანაშაულის ნიშნებია

საკასაციო სასამართლოს მოსამართლე ნუგზარ სხრიტლაძეს ქმედებებში დანაშაულის ნიშნებია

ნუგზარ სხრიტლაძეს ქმედებებშიასკარა ფორმალური  დანაშაულის ნიშნებია რომელიც სცილდება იუსტიციის საბჭოს დისციპლინალურ საქმეს.

მოსამართლე ნუგზარ სხირტლაძემ რომელიც ხელფასს 5000ლარის ოდენობით იღებს  ომის ვეტარენაბზე 500ჯერ მეტს ყოვლად ბინძური სამარცხვინო ქმედებით უხეშად შეურაცყო მოსამართლეთა  კორუპუსის კეთილსაიმედობაა. 

რაც გამოიხატა შემდეგში მოსამართლე თამარ მეშველიანმა ადმინსიტრაციულ საქმეზე მიმდინარე დახურულისაქმის მასალები  ზეპირი მოსმენის გარეშე გადასცა  ადვოკატთა ეთიკის კომისიას რომელმაც მოგვიანებით შეწყვიტა ეს საქმე.

ზემოხსენებული გასაცივრებულ იქნა კერძოსაჩივრით ჯერ სააპელაციოშიდა შემდეგ კი ფორმალურად  უზენაეს სასამართლოში 2ვე ინსტანციის მოსამართლეებმა არაჯეროვნად 
შეასრულეს მათზე დაკისრებული მოვალეობებიდა მოსამართლე თამარ მეშველიანის ასკარა დანაშაულს ხელიდააფარეს.

ზემოხსენებული ქმედებებს უმძიმეს დანაშაულებად მივცინევ ეს არის ქვეყნის ღალატი და საკუთარი პროფესიის ვთვლი რომ ეს მოსამაღტლეებიარცხვენენ საკუთარ პროფესიას და პატიოსან მოსამარტლეების სახელს  ისინიუნდა გაირიცხნონ მოსამართლეთა კორპუსებიდან და მათ ბრალი უნდა წაეყენოთ.

/ჩვენი კანონმდებლობით სამწუხაროდ მოსამართლე არ აგებს პასუხს თავის დანაშაულებრივ ქმედებაზე განსხვავებით ამერიკულიდა ევროპულიქვეყნების მოდელებისა სადაც მოსამარტლეები სისხლის სამართლებრივად აგებენ პასუხს თავიანთ უკანონობებზე