სიახლეები

მოსამართლე თავის გადაწყვეტილების შეცდომის გამო დაიჭირეს და 2წლით პატიმრობა მიუსაჯეს

მოსამართლე თავის გადაწყვეტილების შეცდომის გამო დაიჭირეს და 2წლით პატიმრობა მიუსაჯეს

გენერალური პროკურორის მიერ მოსამართლეს გელენიძეს 2005 წლის 26 ოქტომბერს მის მიმართ წარდგენილი ოფიციალური ბრალდებების მიხედვით

პირს მიესაჯა ერთი წლით და ათი დღით თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ მან ციხე დატოვა თხუთმეტი დღით ადრე, ვიდრე უნდა დაეტოვებინა.

-------------------------------------------------

ანუ სასჯელის ვადა შეეშალა მოსამართლეს რის შედეგადაც აპტიმარი 15 დღით ადრე განთავისუფლდა პატიმრობისგან.

მოსამართლე

მომჩივანი გაიქცა საქართველოდან და თავშესაფარი მიიღო ყაზახეთში.

ყოფილი მოსამართლის მიმართ

2006 წლის 8 აგვისტოს წყალტუბოს რაიონულმა სასამართლომ მომჩივნის მიმართ დაუსწრებლად გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი სისხლის სამართლის კოდექსის 336-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის მიხედვით (უკანონო განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანა). მას მიესაჯა ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა. პირველი ინსტანციის სასამართლომ დაასკვნა, რომ მომჩივანმა განზრახ არასწორად გამოთვალა ხსენებული პირის სასჯელის ვადის ათვლის დასაწყისი, რამაც გამოიწვია ბრალდებულსი 15 დღით ვადაზე ადრე განთავისუფლება

საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმე „გელენიძე საქართველოს წინააღმდეგ“