სიახლეები

ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი შეფასებითი მსჯელობა

ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი შეფასებითი მსჯელობა

???? ადამიანები  ამა თუ იმ მოვლენას თავისებურად აღიქვავენ და აფასებენ ერთიდა იგივე საკითხზე ყველას თავის შეფასება აქვს 

????????

ევრო სასამართლოს განმარტება სიტყვის და აზრის შეფასებით მჯსელობის თაობაზე გამოადგებათ ადვოკატებს ჟურნალსიტებს და ყველა იმას ვისაც სიტყვის ან აზრის გამოთქმის გამო დევნიან

????????.

„შეფასებითი მსჯელობის სიმართლის დამტკიცება გადაუჭრელი ამოცანაა. ფაქტის არსი შეიძლება დემონსტრირებული იქნეს, მაგრამ შეფასებითი მსჯელობის სიმართლე არ შეიძლება მტკიცების საგანი იყოს. შეფასებითი მსჯელობის სიმართლის დამტკიცების მოთხოვნა წარმოადგენს იერიშის მიტანას აზრის თავისუფლებაზე“ (იხ. სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „ლინგენსი ავსტრიის წინააღმდეგ“,

შეფასებითი მსჯელობის სიმართლე არ შეიძლება მტკიცების საგანი იყოს. შეფასებითი მსჯელობისასსიმართლის დამტკიცების მოთხოვნა წარმოადგენს იერიშის მიტანას აზრის თავისუფლებაზე“ (იხ. სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „ლინგენსი ავსტრიის წინააღმდეგ“, 08.08.1986)

ევროსასამართლოს პრეცედენტი

#ადვოკატი #ლაშა #ჯანიბეგაშვილი