სიახლეები

სახელმწიფო ინსპექტორმა ბაია პატარაიას მისი იურისტი ელისო რუხაძე და ორგანიზაცია საფარი ადმინსიტრაციულ სამართალდამრღვევად სცნო

სახელმწიფო ინსპექტორმა ბაია პატარაიას მისი იურისტი ელისო რუხაძე და ორგანიზაცია საფარი ადმინსიტრაციულ სამართალდამრღვევად სცნო

სახელმწიფო ინსპექტორმა ლონდა თოლორაიას უწყებამ ბაია პატარაიას მისი იურისტი ელისო რუხაძე და ორგანიზაცია საფარი ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად სცნო .

ამ საქმეზე ორგანიზაცია ამტკიცებდა რომ პერსონალური მონაცემები ჯანიბეგაშვილის იმ მიზნით დაამუშავა რომ ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილიარის ცნობადი სახე.ორგანიზაციის მიერ ჯანიბეგაშვილის  ფოტოსურათი იმ მიზნით განთავსდა რომ  მიეპყროთ საზოგადოების ყურადღება.

იხ მტკიცებულება 

https://api.my.gov.ge/api/shared/downloadfilestore?fileName=31ede590-d8b3-4165-abae-87772bd27f65&lang=ka-ge&token=fDzqHEuNW42UJiWEesWoMyV%2BAagaoS5W%2B3dh6Dkdx1eB5ZsS1f1yqUGnEjYE%2FNfWIgrbr8YRHktuT86Ur48pDg5j%2FwqXQMyrLUv1rvib26n0eFDI%2F1YNE4vrA%2BD0AKagnmwkFNfGFV4QvGTDlqflvUAQ36J9JG77Tp%2FaCes5UxiPdVKMBk4NCT%2BJJsxZfEAvDrjjWotqDFsjgj52tJKNwKVgdDXEEsqr9%2Fiv7VNTRIKbk1D%2F3aPscG%2Fo5zdGJhQvqdPFeW0lzPbjwD7fNJtsPIYSySZMv55Z9xk0jzBWjM5s%2FyVKirIsqYT7E7RLO7kyrVJDWTkU%2BqHxPGnTVue2YO5ReKBDf6SLgnsPA%2FFnD9Ldr57k3K6WcatSQGFXsfIr%2FnLXvFxIEUFZNiZDim5y5T1ZnMbIKDo9%2BWx9WFgvEL4axliMjnXl3NXYVVW38Yqi6KvsntF8ks1sB0kC390YRLWsQD%2BS%2BAtKbP8lSoqyLKmE%2BxO0Szu5Mq1SQ1k5FPqh1dhVVbfxiqJBcVlDdXsx%2Bf97aQN2ZHDahAcdItXbku4hMYCejqDHqfJqATlUNc70VcayFDr1TtzViu4TOW2TfJ2FThXj6Q49sgJ3SLBzKyZVxrIUOvVO3MzgatRM5mlF1%2F08YWJ39fz4MMymDo1Fk579H9G0FVxBBIiAHqs52%2BxlR0Pn4OUGWvNQ4gNWBbdNYY1BCzN8SeiF3JJ%2BFFqR4gMDH5%2BM5n0DfI0yKREvGaRJPBNVgjQmI%2BrBDX1THzID9uy6MY4WOXLEaEqFe8mMv%2Fi5XqSeTyHxdS4pdTCR%2FruyhLzHq%2FuCmpr%2BNqBtBfTYYJNFCOeRCeeyhLzHq%2FuCmklWOGo8XymUPI0Co7iTchtKKXDsqxaJjGS1U6iMt5fLGCbektEDgdgRcuNautpUEUAFYadUG0l%2FHJ7uzxK6WKr9gWjaoUefcv5UEzR1zg0Rl%2Frlq3TjH0laMXmKOMldXRKMd8JuSi955pNQcHuLl%2BXlgQ4kRgb517SyXqIBk%2BAYZtu84wIh4vF6ng7KE0hcyQ%3D%3D