სიახლეები

საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ქალბატონ ლონდა თოლორაიას და მის თანამშრომლებს ქალბატონ ნინო ქათამაძეს და ქალბატონ ლილი ტანიაშვილს. საჯაროდ ვუხდი მადლობას. ლაშა ჯანიბეგაშვილი

საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ქალბატონ ლონდა თოლორაიას და მის თანამშრომლებს ქალბატონ ნინო ქათამაძეს და ქალბატონ ლილი ტანიაშვილს. საჯაროდ ვუხდი მადლობას. ლაშა ჯანიბეგაშვილი

საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ქალბატონ ლონდა თოლორაიას და მის თანამშრომლებს ქალბატონ ნინო ქათამაძეს და ქალბატონ ლილი ტანიაშვილს.

საჯაროდ ვუხდი მადლობას.

გამოჩენილი პროფესიონალობის, კომპეტენტურობის და ობიექტურობის გამო.

შეგახსენებთ ბაია პატარაიას და მისი ორგანიზაციის წევრების 4 სხვადასხვა საჩივარი არ დაკმაყოფილდა ჩემს მიმართ და არ დამაჯარიმეს, ხოლო ჩემი განცხადების საფუძველზე ბაბუცა პატარაია ელისო რუხაძე და ორგანიზაცია საფარი სამართალდამრღვევად სცნო.