სიახლეები

უძრავ ქონებების ბინების ყიდვისას მოტყუებით დადებული გარიგების ბათილად ცნობა

უძრავ ქონებების ბინების ყიდვისას მოტყუებით დადებული გარიგების ბათილად ცნობა

უამრავი შემთხვევაა როცა ადამიანებს უძრავ ქონების შეძენისას ატყუებენ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი

კითხვებზე  ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი გვპასუხობს

მაგალითისთვის მოვიყვან ერთერთ შემთხვევას

თემურ ბს ჭირდებოდა 30 000აშშ დოლარის ოდენობის თანხა რა მიზნითაც მან ბინა ჩადო კერძო იოთეკარ  გიორგი მსთან ხელშეკრულებაზე ხელმოწერისას გიორგი მმ ბოლო გვერდზე იპოთეკის ნაცვლად ნასყიდობა ჩაწერა.

ამ გარიგებით ფაქტიურად 100 000დოლარიან ბინას ყიდულობდა გიორგი ბ.

ეს გარიგება დაარეგსიტრირეს საჯარო რეესტრში.

გარკვეული დროის შემდეგ აღმოჩნდა თემურ ბ რომ მან დადო სხვა გარიგება და არა ის გარიგება რაც მას სურდა.

ასეთშემთხვევაში მაქ აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს და სამოქალქო კოდექსის

73 ე მუხლის საფუძველზე მოითხოვოს გარიგების ბათილად ცნობა

ამ მუხლის ა)ქვეპუნქტის დეფინაციით გარიგების დადებისას  არსებით შეცდომად ითვლება თუ:

პირს სურდა დაეედო სხვა გარიგება და არა ის რომელზეც მან გამოთქვა  თანხმობა 

ბ) პირი ცდება ამ გარიგების შინაარსში რომელიც მან დადო/

შესაბამისად თემურ ბენიანიძეს მიერ დადებული ეს გარიგება ბათილია რადგან მას სხვა გარიგება სურდა დაედო და არა ის რომელზეც მან გამოთქვა თანხმობა