სიახლეები

საქართველოს სახალხო დამცველთან გაგზავნილი ადვოკატ ლაშა ჯანიბეგაშვილის განცხადება

საქართველოს სახალხო დამცველთან გაგზავნილი ადვოკატ ლაშა ჯანიბეგაშვილის განცხადება

საქართველოს სახალხო დამცველთან გაგზავნილი ადვოკატ ლაშა ჯანიბეგაშვილის განცხადება

საქართველოს კანონი

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
მუხლი 9. საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გადაწყვეტილების მიღება
 
3. თუ საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ განცხადების/საჩივრის განხილვის შედეგად დადასტურდა დისკრიმინაციის ფაქტი და დისკრიმინაციის შედეგები არ არის აღმოფხვრილი, საქართველოს სახალხო დამცველი საქმის გარემოებების გათვალისწინებით ასრულებს საქმის წარმოებას დარღვეული თანასწორობის აღსადგენად ღონისძიებების განხორციელების შესახებ რეკომენდაციის გამოცემით.
რა დისკრიმინაციაზე მსჯელობს ქეთევან შუბაშვილი და სახ დამცველი ნინო ლომჯარია გასაგებია რო ბაია  პატარაია თქვნი დაქალია და სურს გრანტები აიღოს
ნინო ხუჯაძექალი არ მყავს ფეისბუქზე მეგობრებში კონტაქტი არ მაქვს  რა რეკომენდაციებზე მსჯელობთ თქვენ კარგად თუხართ საერთოდ?
წელიწადში 10 მილიონამდე რაში იღებთ????
ვის რას ვწერ ფეისბუქზე ის რომ განიხილოთ???

2021წლის 20 მარტი ნინო ლომჯარიასთან გაგზავნილი ადვოკატი ლაშა ჯანიეგაშვილის საჯარო განცხადება