სიახლეები

მოსამართლე ბადრი შონიამ ამ მოსამართლემ ჩვენს ლეგენდას ნიკოლოზ ბასილაშვილს საკუთარ შვილთან ურთიერთობა აუკრძალა,!!!!

მოსამართლე ბადრი შონიამ ამ მოსამართლემ ჩვენს ლეგენდას ნიკოლოზ ბასილაშვილს საკუთარ შვილთან ურთიერთობა აუკრძალა,!!!!

მოსამართლე #ბადრი #შონია ამ მოსამართლემ ჩვენს ლეგენდას საკუთარ შვილთან ურთიერთობა აუკრძალა,!!!!

მოსამართლე ვინც ნიკოლოზ ბასილაშვილს შვილთან ურთიერთობას უკრძალავს კანონის გამოყენებით და მე ვფიქრობ ჩადის უკანონობას მართლმსაჯულების სახელით რის გამოც უმკაცრესად დასასჯელია საქართველოს მთავრობარადგან იგი დანაშაულს ჩადის კანონის მართლმსაჯულების საქართველოს სახელით და მას იცავს ამ დროს მას იცავს კანონი.

საქართველოს პროკურატურა / The Prosecution Service of Georgia

დროა შეიცვალოს მიდგომა და მოსამართლეებმა სისხლის სამართლებრივად აგონ პასუხი თავიანთ უსამართლო ქმედებებზე.

საქართველოს პარლამენტი

დროა კანონი მიიღოთ რომლითაც

საქართველოში რადიკალური ფემინიზმი უნდა ჩაითვალოს ისეთივე სისხლის სამართლის დანაშაულად როგორიც არის კანონიერი ქურდობა.

ეს საკანონმდებლო რეფორმები აუცილებელია ქვეყნის ქაოსიდან ამოსაყვანად.ჩვენ არ გვჭირდება ჯალათი მოსამართლეები

ჩვენ არ გვჭირდება მხოლოდ ქალებზე მორგებული მართლმსაჯულება

ჩვნ გვინდა სამართლიანი სასამართლო და არა კანონის სახელით გამოტანილი უკანონო გადაწყვეტილებები!!!

ჩემი ამ საჯარო განცხადების საფუძველზე მოვითხოვ გამოძიების დაწყებას მოსამართლე ბადრი შონიას მიმართ შესაძლო დანაშაულის ფაქტზე.

#ნიკოლოზ ბასილაშვილს ღია მხარდაჭერა.

დამატებით აღვნსნავს თუკი მოსამართლეებიდან რომელიმეს ჩემზე დისციპლინალური საჩივარის შემოტანა მოუვა აზრათ ევროსასამართლოდან ერთერთ გადაწყევტილებად

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლო საქმეშიშაქა პოლონეთის წინააღმდეგ საქმეძე

(განაცხადი #43425/98; 2003 წლის 27 აგვისტოს გადაწყვეტილება) მიიჩნევს, რომ

,,დემოკრატია ვერ იარსებებს, თუ ადამიანებს არ მიეცათ საშუალება თავისუფლად

გამოხატონ საკუთარი მოსაზრებები საჯარო ინსტიტუტებზე. მოსამართლეები, როგორც

მნიშვნელოვანი ფიგურები საზოგადოებაში წარმოადგენენ კრიტიკის ობიექტებს, რომელიც

ყოველთვის არ იქნება სასიამოვნო მოსასმენი. ზოგიერთი შენიშვნა შეიძლება საფუძვლიანი

აღმოჩნდეს, ზოგიც არაფრის მომცემი, მაგრამ მოსამართლეები არ არიან ნაზი ყვავილები,

რომ დაჭკნენ მწვავე და ცხარე კრიტიკისგან.”