სიახლეები

ინიციტივა რეფორმების

ინიციტივა რეფორმების

საქართველოს მთავრობა მ სასურველია უზრუნველყოს ყველა რეგიონებში მცხოვრებ ყველა ფერმერებს, ყველა მიწათმოქმედებს შეუძინოს საზღვარგარეთ და საჩუქრად დაურიგოს თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების თანამედროვე ტექნიკები.

რაც ხელს შეუწყობს შიდა მეურნეობის ეკონომიკის გამოცოცხლებს როცა ადგილობრივი დიდი რესურსი გვექნება ინფლაცია შემცირდება.

ლაშა ჯანიბეგაშვილი