სიახლეები

ღირსეული კარგი მოსამართლეა გიორგი მაისურაძე

ღირსეული კარგი მოსამართლეა გიორგი მაისურაძე

ადოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი ჩემი აზრით  ღირსეული მოსამართლეა ბატონი გიორგი მაისურაძე მე ბევრ მოსამართლეს შეხვედრილვარ სასამართლოში,სამოსამართლეო ეთიკის ბანგალორის პრიციპები ყველა მოსამართლის ძირეული ფუნდამეტალური პრინციპებია

(სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპები (ბანგალორის 2001 წლის სამოსამართლო ქცევის კოდექსი, მიღებული სასამართლო ხელისუფლების შეუვალობის განმტკიცებელი სასამართლო ჯგუფის მიერ, განხილულია უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეთა მრგვალ მაგიდაზე, რომელიც გაიმართა ჰააგაში, მშვიდობის სასახლეში, 2002 წლის 25-26 ნოემბერს)

მოსმართლე უნდა იყოს კომპეტენტური, დამოუკიდებელი ,მიუკერძოებელი ,სამართლიანი, ღირსეული და კვალიფიციური ,ყველაზე დიდ შეფასებას როგორც მოსამართლისას-ვაძლევ მე   ბატონ გიორგი მაისურაძეს,თბილისის საქალაქო სასამართლოს ბევრი კარგი მოსამართლე ჰყავს, მაგრამ მათ შორის გამოვარჩევდი ზემონახსენებ  მოსამართლეს მიხარია. რომ თბილისს ასეთი კარგი მოსამართლე ჰყავს,წარმატებები მინდა ვუსურვო მას.

http://hcoj.gov.ge/ge/maisuradze-giorgi