სიახლეები

ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილის მორიგი წარმატებული საქმე,მეუღლეებს შორის განქორწინების შედეგად, ქორწინების პერიოდში შეძენილი ქონების თანამესაკუთრედ ცნობა, ასევე გარიგების ბათილად ცნობა მოხდა.

ადვოკატი ლაშა  ჯანიბეგაშვილის მორიგი წარმატებული საქმე,მეუღლეებს შორის განქორწინების შედეგად,  ქორწინების პერიოდში შეძენილი ქონების თანამესაკუთრედ ცნობა, ასევე გარიგების ბათილად ცნობა მოხდა.

ადვოკატი ლაშა  ჯანიბეგაშვილის და მარიამ ჭყონიას თანამონაწილეობით, მორიგი წარმატებული საქმე,მეუღლეებს შორის განქორიწების შემდეგ ,  ქორწინებოს პერიოდში შეძენილი ქონების თანამესაკუთრედ ცნობა ასევე გარიგების ბათილად ცნობა მოხდა.

ძალიან საინტერესო დავა მოვიგეთ, საქმე ეხებოდა, მეუღლეთა შორის თაცხოვრების,  ქორწინების პერიოდში შეძენილ ქონების, თანამესაკუთრედ ცნობას.

  გიორგი ბ-ს და თამარ მ-მ, შორის ქორწინების შედეგად საკმაოდ ძვირადღირებული ბინა შეიძინეს, რომელიც ქმრის გიორგი-ბ-ს სახელზე იყო აღრიცხული  საჯარო რეესტრში, მოგვიანებით,  გიორგი ბ-მ თავის უძრავი ქონება ,  ნაჩუქრობით საკუთარ დედას  ქალბატონ ირმა -ბს გადაუფორმა.

მოგვიანებით მეუღლეები განქორწინდენ, მოცემულ შემთხვევაში ცოლის თამარ  მს ინტერესებს მე და მარიამ ჭყონია ვიცავდით, ჩვენ ადვოკატებმა სადავო გავხადეთ ყოფილ მეუღლეს გიორგი ბ-ს და დედამისი ირმა ბ-ს შორის დადებული უძრავ ქონებაზე ჩუქების ხელშეკრულება,ასევე  თანაცხოვრებისას შეძენილი ქონების თანამესაკუთრედ ცნობა მოვითხოვეთ ,სასარჩელო მოთხოვნებისას დავეყრდენით სამოქალაქო კოდექსის  56 მუხლსა და ასევე 1158 მუხლს.

თბილისი საქალაქო სასამართლომ ჩვენი მოსარჩლეების პოზიცია გაიზიარა და სარჩელი სრულიად დააკმაყოფილა,ჩუქების გარიგება (დედა შვილს შორის) ბათილად სცნო ასევე  თამარ- მ გიორგი ბ ს თან ერთად თანაცხოვრებისას შეძენილ  უძრავი ქონების თანამესაკუთრედ სცნო ,  იგივე პოზიცია გაიზიარა სააპელაციო სასამართლომაც

მეუღლეთა შორის წარმოშობილ საოჯახო კატეგორიის დავებთან დაკავშირებით შეგიძლიატ მოგმვართოთ 558 77 77 33 კარგი კვალიფიციური ადვოკატის მეშვეოებით თქვენ პრობლემებს მარტივად მოაგვარებთ