სიახლეები

კვალიფიციური სამოქალაქო ადვოკატი

კვალიფიციური სამოქალაქო ადვოკატი

საზოგადოების უმრავლესობამ არ იცის რა არის სამოქალაქო სპეციალობის ადვოკატის დანიშნულება სრულად რა დანიშნულება აქვთ  სამოქალაქო ადვოკატებს  შევეცდებით მარტივ ენაზე ავხსნათ ძირითადი მიმართულებები სამოქალაქო სპეციალობის ადვოკატის.

სამოქალაქო სპეციალობის ადვოკატი ეხმარება ადამიანებს ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმის წარმოებაში გარდა კრიმინალურისა.

სამოქალაქოთ ძირითადი განხრებია:-  სამოქალაქო სპეციალობის ადვოკატი თქვენ დაგიცავთ ქონებრივი და არაქონებრივი დავებისას.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

მემკვიდრეობიდან წარმოშობილი დავებისას.(უძრავ მოძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმეების წარმოება) თქვენს შესძლებთ მარტივად მოაგვაროთ სამემკვიდრეო ხასიათის  დავები თუკი კარგ კვალიფიციურ სამოქალაქო სპეციალობის ადვოკატს აიყვანთ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საოჯახო კატეგორიის დავებისას(განქორწინება,ალიმენტის დაკისრება,მეუღლეთა ერთად თანაცხოვრების პერიოდში შეძენილი ქონების თანამესაკუთრედ ცნობა, ბავშვზე მეურვეობა,მცირეწლოვან ბავშვის საცხვორებელ ადგილის განსაზღვრაზე და სხვა)მარტივად მოაგვარებს კარგი  სამოქალაქო სპეციალობის ადვოკატის მეშვეობით. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ბანკებთან, მიკროსაფინანონსო ორგანოებთან და კერძო იპოთეკარებთან, დაკავშირებით პრობლემური დავების მოგვარებას (მაგ იპოთეკური სესხი , სესხებთან დაკავშირებით პრობლემების მოგვარებას )ბევრად უფრო მარტივად შესძლებთ, თუკი ძლიერ, კვალიფიციურ, სამოქალაქო სპეციალობის ლიცენზირებულ ადვოკატს აიყვანთ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------კვალიფიციური სამოქალაქო ადვოკატი დაგიცავთ ეგრეთწოდებულ ატსტუპნიკსა და ბინათმესაკუთრეს შორის წარმოშობილ დავაზე.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ბინადრობა მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებით წარმოშობილ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსთვის  პრობლემების მოგვარება მარტივია თუკი კარგ კვალიფიციურ  ადვოკატს აიყვანთ სამოქალაქო სპეციალობისას.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჯანმრთელობის დაზიანებასთან დაკავშირებული ქონებივი დავებისას, ავტოსაგზაო შემთხვევებისას წარმოშობილი იურიდიული პრობლემების მოგვარება ბევრად მარტივია თუკი კვალიფიციურ  ადოკატს აიყვანთ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

უამრავი გაკოტრებული ბიზმესმენი გვინახავს, იმის გამო რომ არ  ჰყავთ კარგი პირადი ადვოკატები, მილიონერებს წარმატებულ ბიზმესმენებს ენანებათ თანხის გადახდა და   კარგი ოჯახის ადვოკატის აყვანა, რის გამოც მომავალში სერიოზულ უსიამოვნებებში ეხვევიან რის თავიდან აცილებასაც შესძლებდნენ, კარგი ადვოკატი ან კარგი იურისტი  რომ ყოლოდათ თავიდანვე.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ზემოხსენებული ინფორმაცია ზოგადი დეფინაციაა,გაითვალისწინეთ ასევე კარგი ადვოკატი ძვირადღირებულ ადვოკატთან დეფინიცირდება,ადვოკატის მომსახურების საფასური ჰონორარი  განისაზღვრება ადვოკატის  მიერ საწარმოებელ საქმის მოცულობის სირთულის,ასევე საქმის წარმოებასთან დაკაირებულ დროის მიხედვით,ადვოკატის მიერ  მტკიცებულებათა გამოკვლევის, საქმის შესწავლის ასევე სწორი სტრატეგიის მომზადების  ასევ ადვოკატის გამოცდილების მიხედვით,ვინაიდაა წარმატებულ ადვოკატს რომელსაც ბევრი საქმე აქვს და მუშაობს  შედეგებზე,როგორც წესი  დრო მეტად ძვირად უღირს რადგან თითოეულ საქმის წარმოებისას უამრავ ენერგიას ხარჯავს რომელიც პრიდაპირ აისახება შედეგებზე.

ვისაც გაქვთ შეკითხვები შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 558777733ლაშა ჯანიბეგაშვილი და მარიამ ჭყონია.