სიახლეები

ადვოკატთა ასოციაცია შესაძლოა დაიშალოს

ადვოკატთა ასოციაცია შესაძლოა დაიშალოს

ადვოკატთა ასოციაცია შესაძლოა დაიშალოს

ბათუმის საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ადვოკატ ლაშა ჯანიბეგაშვილის საკონსტიტუციო სარჩელი რომლის მიხედვითაც ერთერთი საფუძელით სადავო ხდება ასოციაციის საწევრო გადასახადები. 

"ევროპის არცერთ ქვეყანაში არაა მსგავსი მოდელი ადვოკატთა ასოციაციის, როგორიც საქართველოშია, ეს  ორგანიზაცია  ფაქტობრივად ახდენს პროფესიის მონოპოლიზებას, საკუთარ მართლმსაჯულებას გახვევს თავს,გემუქრება ფაქტიურად პატივის დაღირსების შელახვით ფაქტობრივად როცა ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებას ასაჯაროებს რომლითაც ბევრი პატიოსანი ღირსეული პრინციპული ადვოკატი დაზარალდა, გახდევინებს საწევრო გაასახადებს და წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს და ამ დროს არ აკონტროლებს ფინანსებს სახელმწიფო აუდიტი,რაც ანტიკონსტიტუციურია.

ადვოკატი წარმოადგენს თავისუფალი პროფესიის პირს რომელიც არ უნდა იყოს დავალდებული მაინცდამაინც ერთ კონკრეტულს ორგანიზაციაში იყოს გაწევრიანებული იმისთვის ომ განახორციელოს საადვოკატო საქმიანობა და ერქვას მას ადვოკატი.

დანარჩენ ადვოკატების პოზიცია:- მაგონებს იმ სპილოს პოზიციას, რომელიც უზარმაზარი ძალის მქონეა და პატარა  თოკით ყავთ დაბმული, რომელიც მიჩუელია ამგვარ ყოფნას და არ იბრძვის თავისუფლებისათვის.

მე ამ ორგანიზაციაში იმისთვის არ ვარ გაწევრიანებული რომ თავიანთი შერჩევითი მართლმსაჯულების გამოყენებით შემიშალონ ხელი საადვოკატო საქმიანობაში ადვოკატთა ასოციაციის თავდაპირველი მიზანი ადვოკატების უფლებების დაცვა იყო და არა მათი დარღვევა,პაქტიკაში უამრავი წარმოუდგენად რთული აკტეგორიის დავა მაქვს მოგებული და ჩემს საადვოკატო პრაქტიკის მანძილზე ჩემთვის პირადად საქმიანობის განხორციელებაში ხელი არასდროს არავის შეუშლია ისე როგორც თავად ადვოკატთა ასოციაციას.

ამსი აშკარა პირდაპირი ეს არის აშკარა პირდაპირი და ნათელი მაგალითია 

„ადამიანებმა, რომლებიც ათეულობით წლები ვერ აგვარებდნენ ბინაზე პრობლემას, ჩემი ადვოკატად აყვანიდან, ჩემ მიერ საქმის გაცნობის, დამუშავების, შესაბამისი დოკუმენტების გამზადების, საჯარო რეესტრში გაყოლით და სწორი ზეპირი და სატელეფონო კონსულტაციებით, უმოკლეს დროში სასამართლოს გარეშე ურთიერთშეთანხმებით მოაგვარეს დავა. ამაში ჩემმა ავტორიტეტმაც იმოქმედა, დავის უმოკლეს დროში სასამართლოს გარეშე მოგვარება ადვოკატის მაღალ კლასზე მეტყველებს.

 

ეს ადამიანები, მადლობის ნაცვლად, მომდევნო დღეს მომვარდნენ ოფისში და შანტაჟით და მუქარით ჩემთვის გადახდილი ჰონორარის გამოძალვა სცადეს. საადვოკატო მომსახურების ხელშეკრულება, სავარაუდოდ, მომპარეს, თავიანთი კი დამალეს. პოლიციას ჯერ ეუბნებოდნენ ხელშეკრულება არასდროს არ გვქონდა დადებულიო ხოლო მას შემდეგ შეცვალეს პოზიცია, რაც ვუთხარი კამერის ჩანაწერებს ამოვიღებდი და მიაბრძანებდენ შესაბამის განყოფილებაში. მხოლოდ ამის შემდეგ აღიარეს, რომ ხელშეკრულება იყო, ეს აღიარება პატრულის ვიდეოჩანაწერში ჩანს.

ზემოაღნიშნული ვიდეოჩანაწერის ნახვა ნებისმიერ ობიექტურ პირს უქმნის დასაბუთებულ ვარაუდს საადვოკატო მომსახურების ხელშეკრულების შესაძლო ქურდობაზე. მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე.

ამ ადამიანებმა სასამართლოში იჩივლესსამოქალაქო წესით, სადაც მათთვის სასურველი შედეგი არ დადგა. მოსამართლემ აღნიშნა თავის გადაწყვეტილებაში ღიად აღნიშნა ორგან, რომ ადვოკატმა თავისი მომსახურება გასწია ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად,

ზემოაღნიშნული საქმის მასალები, სასამართლოს გადაწყვეტილებაც და მომხდარზე რომ პროკურატურაშია სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, შეტანილ იქნა ადვოკატთა ასოციაციაში, მათ საქმეში ედოთ ეს მასალები.

მაგრამ ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიამ ადვოკატს დისციპლინალური საქმე ისე აღუძრა, რომ სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც ადვოკატის სასარგებლოდ მეტყველებდა, შეგნებულად აუარა გვერდი, ასევე განზრახ დაამახინჯა ადვოკატის და მისი მოწმის ჩვენებები, ასევე არ გაითვალისწინა რომ ამ საქმეზე სისხლის სამართლის საქმე იყო აღძრული ხელშეკრულების ქურდობის თაობაზედ.

არ გაითვალისწინა განზრახ  ჩემს მიერ წარდგენილი ეთიკის კომისიის 4 მსგავსი პრეცედენტული გადაწყვეტილებები თავიანთი წიგნებიდანდა ვვებ გევრდიდან გამოქვეყნებული  სადაც მსგავს კატეგორიის საქმეზე დისციპლინალური საქმე არ აღიძრა, არ გაითვალისწინა უამრავი ევრო სასამართლოს,სტრასბურგის სასამართლოს  პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, არ გაითვალისწინა გაეროს კონვენცია ადვოკატთა როლის შესახებ, ასევე არ გაითვალისწინა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილებებიც, ასევე უზანესი სასამართლოს გადაწყვეტილებებიც ,ასევე საქართველოს ორგანული კანონი სიტყის თავისუფების შესახებ,რითაც ჩემი შეფასებით უხეშად დაარღვიეს უდანაშაულობის პრეზუმფცია და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის  

სამართლიანი სასამართლოს უფლება (მუხლი 6)

ასევე სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება (მუხლი 10)

ასევე არ გაითვალისწინეს ეთიკაში მომჩივარი პიროვნების და მისი მოწმეების არსებითად ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებები, რომელმაც მოწმედ გარეშე პირი მოიყვანა, ის პირი, ვინც სასამართლოში მისი ადვოკატი იყო. ეთიკის კომისია არანაირად არ სცდილობდა, მომჩივრის და მისი მოწმეების ჩვენების რელევანტურობა გადაამოწმოს, რაც არღვევს ჩემს უდანაშაულობის პრეზუმფციას.

ელემენტარულია საქმეში არსებული არსებითად მნიშველოვანი მტკიცებულება უნდა შემოწმდეს მისი რელევანტურობის, დასაშვებობის და უტყუარობის თვალსაზრისით,სწორედ ამის შემდეგ შეიძლება მიიღო გადაწყვეტილება,  რაც არ გააკეთეს ეთიკის კომისიის წევრებმა.

ეს არის აშკარა პირდაპირი და ნათელი მაგალითი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, რაც ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით, რის გამოს მე მივმართე მთავარ პროკურატურას  ეთიკის კომისიის წარმომადგენლების მომართ შესაძლო სამსახურებრივი უფლებამოსლების ბოროტად გამოყენების თაობაზე გამოძიების დაწყებაზე.

ვინაიდან ჩემ საქმეს მოქმედი ადვოკატი განიხილავდა, რომელსაც ჩემი დასაბუთებული ვარაუდით პირადი ინტერესები ამოძრავებდა. ამის პირდაპირი და აშკარა მტკიცებულებაა ის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც იერარქიულად ყველაზე მაღლა იდგა, არ აქვს აღნიშნული თავის გადაწყვეტილებაში. 

  ეს  საქმე მორიგებით დასრულდა საქმეს სხვა ეთიკის კოლეგია განიხილავდა , მაგრამ შემდეგ ჯერზე  ეთიკის კომისიაში მიჩივლა თავად იმ ეთიკის წევრმა რომლიც წინააღმდეგად  საქართველოს მთავარ პროკურატურაში საჩივარი მაქვს შეტანილი და მიმდინარეობს საქმეზე გამოძიება.

ამ ყველაფრის ორგანიზაცია რომელიც საკუთარ წევრებს დევნის, ავიწროებს, საადვოკატო საქმიანობაში ხელს უშლის, ახდენს პროფესიის მონოპოლიზებას, ვთვლი მართებულად                                                    რომ  გასაუქმებელია.

 „პირველს“ ლაშა ჯანიბეგაშვილმა.