1212123112222222222222225555.jpg

ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი 558 77 77 33

წარმოადგენს საქართველოში ერთერთ წარმატებულ, უძლიერეს ადვოკატს, გააჩნია საკუთარი სოციალური მასმედია, 97000 მეტი გამომწერი ჰყავს,ცხოვრობს საქართველოში თბილისში. 10 წლამდე კერძო საადვოკატო საქმიანობის პრაქტიკა გააჩნია, უამრავი რთული კატეგორიის დავა აქვს წარმატებით დასრულებული, მათ შორის ყოფილ მოსამართლეებთან აქვს დავები მოგებული. წარმოადგენს საქართველოს ისტორიაში ერთადერთ ადვოკატს რომელმაც გაბედა და ღიად დაუპირისპირდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას და საკონსტიტუციო სასამართლოს გზით(ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ)დაშლის პირას მიიყვანა მარტოდმარტომ, იურისტ, უფლებადამცველ მარიამ ჭყონიასთან ერთად 5000 ადვოკატისგან შემდგარი უზარმაზარი ორგანიზიაცია, მსგავსი შედეგი ისტორიაში არავის არ აქვს. ნაწარმოები საქმეებიდან აბსოლიტური უმრავლესობა წარმატებით აქვს დასრულებული,მრავალი სამეცნიერო იურიდიული შინაარსის მქონე პუბლიკაციის ავტორია,.ალიანსი აქვს, მაღალკვალიფიციურ იურისტ მარიამ ჭყონიასთან და სისხლის სამართლის ცნობილ ადვოკატ დიანა გვიშიანთან.

წარმოადგენს საქართველოში ერთერთ საუკეთესო ადვოკატს, რომელსაც ნაწარმოები საქმეებიდან აბსოლიტური უმრავლესობა წარმატებით აქვს დასრულებული,მათ შორის „შპს მშრალი ხიდის 2008“ საქმეზე მოწინააღმდეგე მხარის ყოფილი მრავალ ათეულწლიანი გამოცდილების მქონე ყოფილი მოსამართლე ყავს დამარცხებული, სააპელაციო სასამართლოში,მომღერალ თორნიკე ყიფიანის ბინასთან დაკავშირებით დავაზე, კი თითქმის წაგებულ დავაში ჩაერთო და სასამართლოში ბინაზე დავა ბრწყინვალედ მოუგო მოწინააღმდეგეს, რომელსაც ადვოკატად უზარმაზარი გამოცდილების და კვალიფიკაციის მქონე წარმომადგენელი ყოფილი მოსამართლე (10წლიანი სასამართლოში მუშაობის გამოცდილების მქონე) ადვოკატი ყავდა. საქართველოს ისტორიაში ერთადერთი ადვოკატს წარმოადგენს, რომელიც ღიად დაუპირსპირდა მარტოდმარტო ადვოკატთა ასოციაციას, შეიტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ 2019 წელს რომელიც მიიღეს წარმოებაში. ზემოხსენებულ სარჩელით, ადვოკატმა ლაშა ჯანიბეგაშვილმა პროფესიის მონოპოლიზება და ადვოკატთა ასოციაციის იძულებით წევრობა და საწევრო გადასახადები გახადა, ზემოხსენებული სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დღეისათვის არსებითად განხილვის სტადიაში იმყოფება, რაც ნიშნავს იმას რომ მარტოდმარტო ერთმა ადვოკატმა და იურისტმა მარიამ ჭყონიამ 5000 ადვოკატისგან შემდგარი ორგანიზაცია შესაძლოა რეალურად დაშალოს, გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს, არსებობენ მაღალი კლასის პროფესიონალები.

ცილისწამების პატივის და ღირსების შელახვისთვის 50 000ლარის გადახდა დაეკისრათ ჟურნალისტებს

საინტერესო პრეცედენტია გაზეთ ქრონიკას ამ პრეცედენტის მიხედვით გავრცელებულ ცილისწამების გამო დაეკისრა 50 000ლარის გადახდა მოსარჩელესთვის.

ას-1332-1258-2012

აპელაციის განამრტებით

ო. კ-ის მიყენებული ზიანის მაღალ ხარისხს განაპირობებდა ის გარემოება, რომ მოსარჩელის პირადი თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების დეტალები, მისივე პროფესიიდან გამომდინარე, წარმოადგენდა საჯარო ინტერესის სფეროს, რომლის მიმართაც დიდი იყო საზოგადოების ლეგიტიმური ინტერესი, მისი პირადი თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების დეტალების მიმართ მოპასუხის ზერელე მიდგომითა და გადაუმოწმებელი, ცილისმწამებლური განცხადებების გავრცელებით ილახებოდა მოსარჩელის პატივი და ღირსება.

-----------------------------------------------------------------

რუსთავი 2 ფორმულა და იმედის წიანაღმდეგ ცილსიწამებაზე 10 მილიონი ლარის დაკისრებით მაქვს ანალოგიური სარჩელები შეტანილი რომლებიც წარმოებაშია

ვისაც აინტერესებს ბმულის სახითა ავტვირთე

ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი

https://api.my.gov.ge/api/shared/downloadfilestore?filename=e980607e-1229-446f-9010-90fef641b16b⟪=ka-ge&token=fDzqHEuNW42UJiWEesWoM37eS7U+7mRgNlmrWOUvUJNXNLqO+RpjMkGnEjYE/NfWIgrbr8YRHktuT86Ur48pDg5j/wqXQMyrLUv1rvib26n0eFDI/1YNE4vrA+D0AKagnmwkFNfGFV4QvGTDlqflvUAQ36J9JG77Tp/aCes5UxiPdVKMBk4NCT+JJsxZfEAvDrjjWotqDFsjgj52tJKNwKVgdDXEEsqr9/iv7VNTRIKbk1D/3aPscG/o5zdGJhQvqdPFeW0lzPbjwD7fNJtsPIYSySZMv55Z9xk0jzBWjM5s/yVKirIsqYT7E7RLO7kyrVJDWTkU+qHxPGnTVue2YO5ReKBDf6SLgnsPA/FnD9Ldr57k3K6WcatSQGFXsfIr/nLXvFxIEUFZNiZDim5y5T1ZnMbIKDo9+Wx9WFgvEL4axliMjnXl3NXYVVW38Yqi6KvsntF8ks1sB0kC390YRLWsQD+S+AtKbP8lSoqyLKmE+xO0Szu5Mq1SQ1k5FPqh1dhVVbfxiqJBcVlDdXsx+f97aQN2ZHDahAcdItXbku4hMYCejqDHqfJqATlUNc70VcayFDr1TtzViu4TOW2TfJ2FThXj6Q49sgJ3SLBzKyZVxrIUOvVO3MzgatRM5mlF1/08YWJ39fz4MMymDo1Fk579H9G0FVxBBIiAHqs52+xlR0Pn4OUGWvNQ4gNWBbdNYY1BCzN8SeiF3JJ+FFqR4gMDH5+M5n0DfI0yKREvGaRJPBNVgjQmI+rBDX1THzID9uy6MY4WOXLEaEqFe8mMv/i5XqSeTyHxdS4pdTCR/ruyhLzHq/uCmpr+NqBtBfTYYJNFCOeRCeeyhLzHq/uCmklWOGo8XymUPI0Co7iTchtKKXDsqxaJjGS1U6iMt5fLGCbektEDgdgRcuNautpUEUAFYadUG0l/HJ7uzxK6WKr9gWjaoUefcv5UEzR1zg0Rl/rlq3TjH0laMXmKOMldXRKMd8JuSi955pNQcHuLl+XlgQ4kRgb517SyXqIBk+AYfJmvLhdxKDJkSvyLEsbl1BwPFkkENIHN3xQiNJJedKs=&fbclid=IwAR2pxG71h2KPgPX-rmByDfYfY9rTOOJXHkm0V-42N09pxnwYk5TuUqIKeOoადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი