1212123112222222222222225555.jpg

ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი 558 77 77 33

წარმოადგენს საქართველოში ერთერთ წარმატებულ, უძლიერეს ადვოკატს, გააჩნია საკუთარი სოციალური მასმედია, 97000 მეტი გამომწერი ჰყავს,ცხოვრობს საქართველოში თბილისში. 10 წლამდე კერძო საადვოკატო საქმიანობის პრაქტიკა გააჩნია, უამრავი რთული კატეგორიის დავა აქვს წარმატებით დასრულებული, მათ შორის ყოფილ მოსამართლეებთან აქვს დავები მოგებული. წარმოადგენს საქართველოს ისტორიაში ერთადერთ ადვოკატს რომელმაც გაბედა და ღიად დაუპირისპირდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას და საკონსტიტუციო სასამართლოს გზით(ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ)დაშლის პირას მიიყვანა მარტოდმარტომ, იურისტ, უფლებადამცველ მარიამ ჭყონიასთან ერთად 5000 ადვოკატისგან შემდგარი უზარმაზარი ორგანიზიაცია, მსგავსი შედეგი ისტორიაში არავის არ აქვს. ნაწარმოები საქმეებიდან აბსოლიტური უმრავლესობა წარმატებით აქვს დასრულებული,მრავალი სამეცნიერო იურიდიული შინაარსის მქონე პუბლიკაციის ავტორია,.ალიანსი აქვს, მაღალკვალიფიციურ იურისტ მარიამ ჭყონიასთან და სისხლის სამართლის ცნობილ ადვოკატ დიანა გვიშიანთან.

წარმოადგენს საქართველოში ერთერთ საუკეთესო ადვოკატს, რომელსაც ნაწარმოები საქმეებიდან აბსოლიტური უმრავლესობა წარმატებით აქვს დასრულებული,მათ შორის „შპს მშრალი ხიდის 2008“ საქმეზე მოწინააღმდეგე მხარის ყოფილი მრავალ ათეულწლიანი გამოცდილების მქონე ყოფილი მოსამართლე ყავს დამარცხებული, სააპელაციო სასამართლოში,მომღერალ თორნიკე ყიფიანის ბინასთან დაკავშირებით დავაზე, კი თითქმის წაგებულ დავაში ჩაერთო და სასამართლოში ბინაზე დავა ბრწყინვალედ მოუგო მოწინააღმდეგეს, რომელსაც ადვოკატად უზარმაზარი გამოცდილების და კვალიფიკაციის მქონე წარმომადგენელი ყოფილი მოსამართლე (10წლიანი სასამართლოში მუშაობის გამოცდილების მქონე) ადვოკატი ყავდა. საქართველოს ისტორიაში ერთადერთი ადვოკატს წარმოადგენს, რომელიც ღიად დაუპირსპირდა მარტოდმარტო ადვოკატთა ასოციაციას, შეიტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ 2019 წელს რომელიც მიიღეს წარმოებაში. ზემოხსენებულ სარჩელით, ადვოკატმა ლაშა ჯანიბეგაშვილმა პროფესიის მონოპოლიზება და ადვოკატთა ასოციაციის იძულებით წევრობა და საწევრო გადასახადები გახადა, ზემოხსენებული სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დღეისათვის არსებითად განხილვის სტადიაში იმყოფება, რაც ნიშნავს იმას რომ მარტოდმარტო ერთმა ადვოკატმა და იურისტმა მარიამ ჭყონიამ 5000 ადვოკატისგან შემდგარი ორგანიზაცია შესაძლოა რეალურად დაშალოს, გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს, არსებობენ მაღალი კლასის პროფესიონალები.

საკასაციო სასამართლოს მოსამართლე ნუგზარ სხრიტლაძეს ქმედებებში დანაშაულის ნიშნებია

ნუგზარ სხრიტლაძეს ქმედებებშიასკარა ფორმალური  დანაშაულის ნიშნებია რომელიც სცილდება იუსტიციის საბჭოს დისციპლინალურ საქმეს.

მოსამართლე ნუგზარ სხირტლაძემ რომელიც ხელფასს 5000ლარის ოდენობით იღებს  ომის ვეტარენაბზე 500ჯერ მეტს ყოვლად ბინძური სამარცხვინო ქმედებით უხეშად შეურაცყო მოსამართლეთა  კორუპუსის კეთილსაიმედობაა. 

რაც გამოიხატა შემდეგში მოსამართლე თამარ მეშველიანმა ადმინსიტრაციულ საქმეზე მიმდინარე დახურულისაქმის მასალები  ზეპირი მოსმენის გარეშე გადასცა  ადვოკატთა ეთიკის კომისიას რომელმაც მოგვიანებით შეწყვიტა ეს საქმე.

ზემოხსენებული გასაცივრებულ იქნა კერძოსაჩივრით ჯერ სააპელაციოშიდა შემდეგ კი ფორმალურად  უზენაეს სასამართლოში 2ვე ინსტანციის მოსამართლეებმა არაჯეროვნად 
შეასრულეს მათზე დაკისრებული მოვალეობებიდა მოსამართლე თამარ მეშველიანის ასკარა დანაშაულს ხელიდააფარეს.

ზემოხსენებული ქმედებებს უმძიმეს დანაშაულებად მივცინევ ეს არის ქვეყნის ღალატი და საკუთარი პროფესიის ვთვლი რომ ეს მოსამაღტლეებიარცხვენენ საკუთარ პროფესიას და პატიოსან მოსამარტლეების სახელს  ისინიუნდა გაირიცხნონ მოსამართლეთა კორპუსებიდან და მათ ბრალი უნდა წაეყენოთ.

/ჩვენი კანონმდებლობით სამწუხაროდ მოსამართლე არ აგებს პასუხს თავის დანაშაულებრივ ქმედებაზე განსხვავებით ამერიკულიდა ევროპულიქვეყნების მოდელებისა სადაც მოსამარტლეები სისხლის სამართლებრივად აგებენ პასუხს თავიანთ უკანონობებზე

 ნუგზარ სხრიტლაზე